Soru:

3. C) Yalniz 111 Il ve UI 3MM döneminde Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunu kültürel yönden çağdaşlaştırmayı hedefleyen geliş

3.
C) Yalniz 111
Il ve UI
3MM döneminde
Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunu kültürel
yönden çağdaşlaştırmayı hedefleyen gelişmelerden
biri değildir?
A) Türk harflerinin kabul
X x
B) Millet Mekteplerinin açıknasi
c) Medreselerin kapatılmas a
Türk Tarih Kurumunun kurdimas
Miladi takvimin kabulü
Laikyor
işletilen demir
gemi işletme
DCH-
ine yönelik
ELoza

3. C) Yalniz 111 Il ve UI 3MM döneminde Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunu kültürel yönden çağdaşlaştırmayı hedefleyen gelişmelerden biri değildir? A) Türk harflerinin kabul X x B) Millet Mekteplerinin açıknasi c) Medreselerin kapatılmas a Türk Tarih Kurumunun kurdimas Miladi takvimin kabulü Laikyor işletilen demir gemi işletme DCH- ine yönelik ELoza

Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster