Soru:

12. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde eğitim-öğretimin temeli sayılan medreselerde fen bilimleri geri plana itilmiş v

12. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde
eğitim-öğretimin temeli sayılan medreselerde
fen bilimleri geri plana itilmiş ve beşik ulemalığı
sistemi ortaya çıkmıştır.
Bu durum;
1. eğitim sisteminin bozulması,
II. medreselerin kapatılması,
III. ilmiye sınıfının bozulması
gelişmelerinden hangilerine neden olmuş-
tur?
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) I ve II
D) I ve II E) I, II ve III

12. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde eğitim-öğretimin temeli sayılan medreselerde fen bilimleri geri plana itilmiş ve beşik ulemalığı sistemi ortaya çıkmıştır. Bu durum; 1. eğitim sisteminin bozulması, II. medreselerin kapatılması, III. ilmiye sınıfının bozulması gelişmelerinden hangilerine neden olmuş- tur? A) Yalnız! B) Yalnız Il C) I ve II D) I ve II E) I, II ve III

Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster