Soru:

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tarafından yazılan eserlerden biri değildir? A) Cumali Ordugâhı B) İstiklâl Harbimizin

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tarafından
yazılan eserlerden biri değildir?
A) Cumali Ordugâhı
B) İstiklâl Harbimizin Esasları
C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
D) Medeni Bilgiler
E) Nutuk

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tarafından yazılan eserlerden biri değildir? A) Cumali Ordugâhı B) İstiklâl Harbimizin Esasları C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal D) Medeni Bilgiler E) Nutuk

Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster