Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler Soruları

Felsefe (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20).
Oru vardır.
n Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
BI
LİMLER TESTİ
2.
Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu
işgal edilmeye başlanmıştır. Bu işgalcilerden
Ingiltere, doğudaki

Tarih

Dünya Savaşı Sona Ererken Soru Çözümü

Felsefe (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20). Oru vardır. n Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. BI LİMLER TESTİ 2. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu işgal edilmeye başlanmıştır. Bu işgalcilerden Ingiltere, doğudaki sömürgelerinin güvenliğini sağ- lamak maksadiyla Rusya, Türkiye ve İran arasinda tampon bölgeler yaratılması düşüncesiyle hareket etmiştir. Amerika ise Wilson Prensipleri ile dün- ya siyasetine yeniden katılmıştır. Savaş sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde önemli bir paza- ra sahip olmak isteyen ABD bunu da Ermenistan mandaterliği ile sağlamaya çalışmıştır. Fransa ise Ingiltere'den geri kalmamak için daha fazla bölgeyi ele geçirerek emperyalist devletler arasındaki müca- delede önemli bir yer kapmak istemiştir. Yunanistan, Italya ve azınlıklar da kendi menfaatlerine uygun olan her türlü çözüm için büyük bir faaliyet içerisine girmişlerdir. İşte Paris Barış Konferansı boyunca bu istek ve düşünceler farklı devletler ve gruplar tarafından savunulmuştur. Paris Barış Konferansı hakkında verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine dlaşılabilir? A) Amerika çıkarları için Rusya ile ittifak kurmak iste- mektedir. (B) Fransa, İngiltere'yi kendisine rakip ve tehdit olarak görmektedir. C) İtalya tampon bölge oluşturarak sömürgecilik yarı- şında güçlü olmayı amaçlamıştır. Tüm kararlar Wilson İlkeleri doğrultusunda alınmıştır. E) Ingiltere sömürgelerini büyük oranda kaybetmiştir.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE