Soru:

G | 5. Y A Y 1 N E V i Megali idea olarak adlandırılan Büyük Yunanis- tan'ı kurma hayalinin ilk kez bir devlet politikası haline

G
| 5.
Y
A
Y
1
N
E
V
i
Megali idea olarak adlandırılan Büyük Yunanis-
tan'ı kurma hayalinin ilk kez bir devlet politikası
haline getirilmesinde;
1. Fransa,
II. İngiltere,
II. Avusturya
gibi devletlerden hangilerinin etkisinden bahse-
dilemez?
A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

G | 5. Y A Y 1 N E V i Megali idea olarak adlandırılan Büyük Yunanis- tan'ı kurma hayalinin ilk kez bir devlet politikası haline getirilmesinde; 1. Fransa, II. İngiltere, II. Avusturya gibi devletlerden hangilerinin etkisinden bahse- dilemez? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Dünya Savaşı Sona Ererken ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster