Soru:

A A 5. le- 'yi cal 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı kısa sürede Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Yaşa- nan eko

A
A
5.
le-
'yi
cal
1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı kısa
sürede Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Yaşa-
nan ekonomik sorunlar iktidarda bulunan Cumhuriyet
Halk Fırkası'na karşı tepkilerin doğmasına yol açtı.
Bunun üzerine Mustafa Kemal;
le
er
in
I-
1. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması için
arkadaşı Fethi Okyar'ı desteklemesi,
II. ekonomik bunalımın etkilerini azaltmak ve
para politikasını belirlemek için Merkez Ban-
kası'nın kurulması,
III. Devletçilik ilkesinin uygulamaya geçirilmesi
önlemlerinden hangilerini almıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

A A 5. le- 'yi cal 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı kısa sürede Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Yaşa- nan ekonomik sorunlar iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı tepkilerin doğmasına yol açtı. Bunun üzerine Mustafa Kemal; le er in I- 1. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması için arkadaşı Fethi Okyar'ı desteklemesi, II. ekonomik bunalımın etkilerini azaltmak ve para politikasını belirlemek için Merkez Ban- kası'nın kurulması, III. Devletçilik ilkesinin uygulamaya geçirilmesi önlemlerinden hangilerini almıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster