Soru:

20. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Saint-Ger- main Antlaşması'yla aşağıdakilerden hangisi ba- ğımsız bir devlet olarak ort

20. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Saint-Ger-
main Antlaşması'yla aşağıdakilerden hangisi ba-
ğımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?
A) Arnavutluk B) Yugoslavya C) Makedonya
D) Romanya E) Bosna-Hersek

20. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Saint-Ger- main Antlaşması'yla aşağıdakilerden hangisi ba- ğımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır? A) Arnavutluk B) Yugoslavya C) Makedonya D) Romanya E) Bosna-Hersek

Dünya Savaşı Sona Ererken ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster