Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Soruları

medya kullanımı ve medyanın oluş
ğu "ideal" insan tipi birçok farklı psikolojik olums
lara sebep olabiliyor. Küreselleşmenin getirdiği
nedeniyle birçok insan psikolojik olarak olumsu
leniyor. Toplum ve aile içindeki sorumluluk ve
iş yükü gibi çeşitli sorun

Tarih

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Soru Çözümü

medya kullanımı ve medyanın oluş ğu "ideal" insan tipi birçok farklı psikolojik olums lara sebep olabiliyor. Küreselleşmenin getirdiği nedeniyle birçok insan psikolojik olarak olumsu leniyor. Toplum ve aile içindeki sorumluluk ve iş yükü gibi çeşitli sorunlar, insanların psikolo hasarlara yol açıyor. Gün ge azı psi rahatsızlıkların birey ve toplu deki e daha fazla hissetmeye başladı sosyal medya kullanımı ve me "ideal” insan tipi birçok farklı psiko sebep olabiliyor. Dismorfofobi bunla Dismorfofobi, ilk kez İtalyan psikiya 3 tarafından 1886 yılında tanımlandı. sizlik “kendini beğenmeme" ya da no olarak da adlandırılıva- bi T 4 61 la Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1595) a ba iyo ak iş JE 4. Fatih'in ölümünden sonra oğulları II. Bayezid ve Cem arasında taht kavgası çıkmıştır. II. Bayezidi devşirme devlet adamları, Cem'i ise Türk asıllı devlet adamları desteklemiştir. Ancak mücadeleyi II. Bayezid kazanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtla- maktadır? 56 21 A) Devşirmelerin yönetimdeki etkisinin arttığını B) Osmanlı veraset sisteminin değiştiğini CV Şehzadelerin sancak valiliği görevinin tehlikeye düştüğünü Padişahlara kardeşlerini öldürme yetkisi veril- diğini E) Taht mücadelesinin devleti yıprattığını Tas + andere oley ukseve erinde duracie zenen ober erile 5. Memlük Devleti'nin, Cem Sultan'ın başlattığı taht kavgasını desteklemesi aşağıdakilerden dır?

3.
Osmanlı Devleti, Hint Denizi'ne dört ayrı sefer düzenleyerek; Kızıldeniz, Basra ve Hint Okyanusu'nda Portekizliler
ile mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelelerde Osmanlı Devleti, eski ticaret yollarini canlandırmak, 3. Portekizlileri bu
sulardan uzaklaştı

Tarih

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Soru Çözümü

3. Osmanlı Devleti, Hint Denizi'ne dört ayrı sefer düzenleyerek; Kızıldeniz, Basra ve Hint Okyanusu'nda Portekizliler ile mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelelerde Osmanlı Devleti, eski ticaret yollarini canlandırmak, 3. Portekizlileri bu sulardan uzaklaştırmak ve böylece kutsal yerler üzerindeki tehdidi kaldırmak istemiştir. Ayrıca Hindistan'daki İslam Devletlerinden olan Gücerat Krallığının ve Endonezya'daki Açe Sultanlığı' nın Portekizlilere karşı yardım istekleri, bu seferlerin yapılmasında etkili olmuştur. Yapılan seferlerde, Portekizliler bölgeden tamamen uzaklaştırılamamıştır. Bu durumun yaşanmasında, Osmanlı'nın kürek gücüne dayanan kadırga tipi gemilerinin Akdeniz'e uygun olarak yapılması, tam tersi bu gemilerin okyanuslarda yetersiz kalması ve Portekizlilerin okyanusa dayanıklı ve rüzgâr gü- cü ile hareket eden kalyon tipi yelkenli gemilerinin, teknik üstünlüğünün ortaya çıkması etkili olmuştur. Ancak Os- manlı Devleti'nin uzun süreli yaptığı bu seferler, Portekizlilerin rahat hareket etmesini de engellemiştir. Böylece Por- tekizlilerin ticaretine darbe vurulmuştur. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki bu mücadeleler, eski ticaret yollarının bir süre daha önemini korumasına katkı sağlamıştır. Bu durum, Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmıştır. Seferler so- nucu, Yemen ve Aden kıyıları ile Eritre ve Habeşistan'ın kuzeybatı bölgesi hâkimiyet altına alınmıştır. Yapılan bu fe- tihler ile Kızıldeniz tamamen Osmanlı kontrolüne girmiştir. a) Yukarıdaki paragraftan hareketle, Hint Deniz Seferlerinin yapılmasının nedenlerini açıklayınız? b) Bu seferlerin başarısız olmasında etkili olan durum nedir, yazınız? c) Hint Deniz Seferlerinin Osmanlı'ya sağladı kazançlar nelerdir, yazınız?

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE