Soru:

* Sylenebi- Y A II R 13. II. Mahmut, 1838 yılında yapmayı düşündüğü v Tanzimat-ı Hayriyye olarak adlandırdığı reformla. ni görüş

*
Sylenebi-
Y
A
II
R
13. II. Mahmut, 1838 yılında yapmayı düşündüğü v
Tanzimat-ı Hayriyye olarak adlandırdığı reformla.
ni görüşmek ve gerekli kanun ve tüzükleri hazır-
lamak amacıyla kurulan Dâr-ı Şûra-yı Bâbıâli'nin
1. Yapılacak islahatları belirlemek,
II. Adalet işlerine bakmak,
III. Memurları yargılamak
görevlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söyle-
nebilir?
G
2.
Y
A
Y
ni'nde
geliş-
ali'de
N
A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
E
V

* Sylenebi- Y A II R 13. II. Mahmut, 1838 yılında yapmayı düşündüğü v Tanzimat-ı Hayriyye olarak adlandırdığı reformla. ni görüşmek ve gerekli kanun ve tüzükleri hazır- lamak amacıyla kurulan Dâr-ı Şûra-yı Bâbıâli'nin 1. Yapılacak islahatları belirlemek, II. Adalet işlerine bakmak, III. Memurları yargılamak görevlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söyle- nebilir? G 2. Y A Y ni'nde geliş- ali'de N A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III E V

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster