Soru:

S A A M B + 47. Macar tarihçisi L. Fekete Türk idaresindeki Macaristan'da iktisadi hayatı anlatırken, Osmanlı Devleti'nin herkes

S
A
A
M
B
+
47.
Macar tarihçisi L. Fekete Türk idaresindeki Macaristan'da
iktisadi hayatı anlatırken, Osmanlı Devleti'nin herkese iş ve
kazanç serbestliği tanıdığını, din ve dil farkı gözetilmeksi-
zin halkın iyi muamele ve himaye gördüğünü anlatmak-
tadır. Türklerin Macaristan'a gelmesinden sonra çarşı ve
pazarda mal bolluğunun başladığına işaret eden Fekete,
gıda maddesi imal edenlerle giyim ve ev eşyası hazırlayan
zanaatçıların arttığını bildirmektedir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politi-
kalardan hangisini başarıyla uyguladığı söylenebilir?
A) İstimalet
C) Müsadere
D) iltizam
B) Pençik
E) Ekberiyet

S A A M B + 47. Macar tarihçisi L. Fekete Türk idaresindeki Macaristan'da iktisadi hayatı anlatırken, Osmanlı Devleti'nin herkese iş ve kazanç serbestliği tanıdığını, din ve dil farkı gözetilmeksi- zin halkın iyi muamele ve himaye gördüğünü anlatmak- tadır. Türklerin Macaristan'a gelmesinden sonra çarşı ve pazarda mal bolluğunun başladığına işaret eden Fekete, gıda maddesi imal edenlerle giyim ve ev eşyası hazırlayan zanaatçıların arttığını bildirmektedir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politi- kalardan hangisini başarıyla uyguladığı söylenebilir? A) İstimalet C) Müsadere D) iltizam B) Pençik E) Ekberiyet

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster