Soru:

çıkmıştır. E) Görsel kaynaklar, yazılı kaynak ler içerir. B i S 47. 14. 6 i Macar tarihçisi L. Fekete Türk idaresindeki Macarist

çıkmıştır.
E) Görsel kaynaklar, yazılı kaynak
ler içerir.
B
i
S
47.
14.
6
i
Macar tarihçisi L. Fekete Türk idaresindeki Macaristan'da B
iktisadi hayatı anlatırken, Osmanlı Devleti'nin herkese iş ve
kazanç serbestliği tanıdığını, din ve dil farkı gözetilmeksi-
R
zin halkın iyi muamele ve himaye gördüğünü anlatmak-
tadır. Türklerin Macaristan'a gelmesinden sonra çarşı ve
M
pazarda mal bolluğunun başladığına işaret eden Fekete, A
gıda maddesi imal edenlerle giyim ve ev eşyası hazırlayan L
zanaatçıların arttığını bildirmektedir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politi-
kalardan hangisini başarıyla uyguladığı söylenebilir?
A) istimalet
B) Pençik
C) Müsadere
D) iltizam
E) Ekberiyet

çıkmıştır. E) Görsel kaynaklar, yazılı kaynak ler içerir. B i S 47. 14. 6 i Macar tarihçisi L. Fekete Türk idaresindeki Macaristan'da B iktisadi hayatı anlatırken, Osmanlı Devleti'nin herkese iş ve kazanç serbestliği tanıdığını, din ve dil farkı gözetilmeksi- R zin halkın iyi muamele ve himaye gördüğünü anlatmak- tadır. Türklerin Macaristan'a gelmesinden sonra çarşı ve M pazarda mal bolluğunun başladığına işaret eden Fekete, A gıda maddesi imal edenlerle giyim ve ev eşyası hazırlayan L zanaatçıların arttığını bildirmektedir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politi- kalardan hangisini başarıyla uyguladığı söylenebilir? A) istimalet B) Pençik C) Müsadere D) iltizam E) Ekberiyet

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster