Soru:

a X 12. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Belgrat'ın fethedilmesi Osm

a
X
12. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman
dönemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Belgrat'ın fethedilmesi Osmanlı-Macar ilişkilerinin bo-
zulmasına neden olmuştur.
By Mohaç Meydan Muharebesi'yle Fransız kralı I. Fran-
suva esir edilmiştir.
C) Avusturya kralı Osmanlı padişahının üstünlüğünü İs-
tanbul Antlaşması ile kabul etmiştir.
2
D) Preveze Deniz Savaşı'yla Akdeniz Türk gölü hâline
getirilmiştir.
Trakeyn Seferleri sonunda Safevilerle Amasya Antlaş-
ması imzalanmıştır.

a X 12. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Belgrat'ın fethedilmesi Osmanlı-Macar ilişkilerinin bo- zulmasına neden olmuştur. By Mohaç Meydan Muharebesi'yle Fransız kralı I. Fran- suva esir edilmiştir. C) Avusturya kralı Osmanlı padişahının üstünlüğünü İs- tanbul Antlaşması ile kabul etmiştir. 2 D) Preveze Deniz Savaşı'yla Akdeniz Türk gölü hâline getirilmiştir. Trakeyn Seferleri sonunda Safevilerle Amasya Antlaş- ması imzalanmıştır.

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster