Soru:

8. Aşağıda Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde yaşanan bazı geliş- meler verilmiştir. 1302 Koyunhisar Muharebesi 1326 Bursa'nın Fethi 134

8.
Aşağıda Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde yaşanan bazı geliş-
meler verilmiştir.
1302 Koyunhisar Muharebesi
1326 Bursa'nın Fethi
1345 Karesioğulları Beyliği'nin alınması
1353 Çimpe Kalesi'nin alınması
1389 1. Kosova Muharebesi
Yukarıdaki gelişmelerin özellikleri göz önünde bulundu-
rulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Haçlı kuvvetleriyle mücadele edildiği
B) Ege Adaları'nın kontrolünün Osmanirda olduğu
C) Gaza ve cihat düşüncesiyle hareket edildiği
D) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda adım atıl-
diği
E) Önemli bir ticaret merkezine sahip olunduğu
olundugu

8. Aşağıda Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde yaşanan bazı geliş- meler verilmiştir. 1302 Koyunhisar Muharebesi 1326 Bursa'nın Fethi 1345 Karesioğulları Beyliği'nin alınması 1353 Çimpe Kalesi'nin alınması 1389 1. Kosova Muharebesi Yukarıdaki gelişmelerin özellikleri göz önünde bulundu- rulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Haçlı kuvvetleriyle mücadele edildiği B) Ege Adaları'nın kontrolünün Osmanirda olduğu C) Gaza ve cihat düşüncesiyle hareket edildiği D) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda adım atıl- diği E) Önemli bir ticaret merkezine sahip olunduğu olundugu

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster