Soru:

3. Çaldıran Savaşı'nın sonunda Doğu Anadolu, Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil, Diyarbakır ve Mardin, Osmanlı topraklarına katılmış v

3. Çaldıran Savaşı'nın sonunda Doğu Anadolu, Tebriz, Musul,
Kerkük, Erbil, Diyarbakır ve Mardin, Osmanlı topraklarına
katılmış ve Diyarbakır Beylerbeyliği kurulmuştur. Tebriz-Halep,
Tebriz-Bursa İpek Yolları Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına
girmiştir.
Buna göre Çaldıran Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine
ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Eyalet sayısının artması
B) Doğu-batı ticaretindeki hâkimiyetin güçlenmesi
C) Idai teşkilatlanmaların yaşanması
D) Ulusal devlet anlayışının güçlenmesi
D)
E) Hazine gelirlerinin yükselmesi

3. Çaldıran Savaşı'nın sonunda Doğu Anadolu, Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil, Diyarbakır ve Mardin, Osmanlı topraklarına katılmış ve Diyarbakır Beylerbeyliği kurulmuştur. Tebriz-Halep, Tebriz-Bursa İpek Yolları Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Buna göre Çaldıran Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? A) Eyalet sayısının artması B) Doğu-batı ticaretindeki hâkimiyetin güçlenmesi C) Idai teşkilatlanmaların yaşanması D) Ulusal devlet anlayışının güçlenmesi D) E) Hazine gelirlerinin yükselmesi

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster