Soru:

deniyetinin Doğuşu TEST 5 Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşan- mıştır.

deniyetinin Doğuşu TEST 5
Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında
İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşan-
mıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden
kabilelerle Ridde Savaşları'nı yapan Hz. Ebu
Bekir, bu kişi ve kabilelere karşı uzun süre
mücadele etmiş ve hepsini itaat altına alarak
ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlamıştır.
Hz. Ebu Bekir Dönemi ile ilgili olarak;
1. Hz. Muhammed'in dinî yetkilerini kullandığı,
II. merkezî otoriteyi sağlamaya çalıştığı,+
III. Arabistan dışında fetihlerin yapıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve III

deniyetinin Doğuşu TEST 5 Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşan- mıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle Ridde Savaşları'nı yapan Hz. Ebu Bekir, bu kişi ve kabilelere karşı uzun süre mücadele etmiş ve hepsini itaat altına alarak ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlamıştır. Hz. Ebu Bekir Dönemi ile ilgili olarak; 1. Hz. Muhammed'in dinî yetkilerini kullandığı, II. merkezî otoriteyi sağlamaya çalıştığı,+ III. Arabistan dışında fetihlerin yapıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II E) I, II ve III D) I ve III

Dört Halife Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster