Soru:

B B B Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi devlet 28. İslam tarihinde görülen; nanin soy- 1. Hz. Ali Dönemi'nde başk

B
B
B
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi
devlet
28. İslam tarihinde görülen;
nanin
soy-
1. Hz. Ali Dönemi'nde başkentin Medine'den Kûfe'ye
taşınması,
II. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli merkezlere
gönderilmesi,
III. eski Yunanca ve Süryanice eserlerin Arapçaya ter-
cüme edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin kültürel etkileşim so-
nucunda meydana geldiği söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

B B B Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi devlet 28. İslam tarihinde görülen; nanin soy- 1. Hz. Ali Dönemi'nde başkentin Medine'den Kûfe'ye taşınması, II. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi, III. eski Yunanca ve Süryanice eserlerin Arapçaya ter- cüme edilmesi gelişmelerinden hangilerinin kültürel etkileşim so- nucunda meydana geldiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III