Soru:

11. Hz. Ali döneminde başlayan Müslümanlar ara- sindaki çatışmaların mezhep ayrılıgını kesinleş- tirmesi aşağıdaki olaylardan na

11. Hz. Ali döneminde başlayan Müslümanlar ara-
sindaki çatışmaların mezhep ayrılıgını kesinleş-
tirmesi aşağıdaki olaylardan nangisi sonucunda
gerçekleşmiştir?
A) Hz. Ali'nin öldürülmesi
B) Kerbela Olayı
c) Hakem Olayı
D) Siffin Savaşı
E) Kadiks Savaşı
7

11. Hz. Ali döneminde başlayan Müslümanlar ara- sindaki çatışmaların mezhep ayrılıgını kesinleş- tirmesi aşağıdaki olaylardan nangisi sonucunda gerçekleşmiştir? A) Hz. Ali'nin öldürülmesi B) Kerbela Olayı c) Hakem Olayı D) Siffin Savaşı E) Kadiks Savaşı 7

Dört Halife Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster