Soru:

TIT leik al- kis- 3. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Şiilerin bas- kisi altındaki Abbasi halifesini koruma altına almıştır.

TIT
leik al-
kis-
3. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Şiilerin bas-
kisi altındaki Abbasi halifesini koruma altına almıştır.
Bunun üzerine Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e “Doğu-
nun ve Batının Sultanı” unvanını vermiştir.
Buna göre Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) islam dünyasındaki mezhep kavgalarına tama-
men son verdikleri
B). Halifenin dinî ve siyasi yetkilerini ele geçirdikleri
C) Egemenliklerini üç kıtaya yaydıkları
D) İslam dünyasında saygınlıklarını artırdıkları
Ex Saltanat anlayışına son verdikleri
Diğer sayfaya geçiniz.

TIT leik al- kis- 3. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Şiilerin bas- kisi altındaki Abbasi halifesini koruma altına almıştır. Bunun üzerine Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e “Doğu- nun ve Batının Sultanı” unvanını vermiştir. Buna göre Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) islam dünyasındaki mezhep kavgalarına tama- men son verdikleri B). Halifenin dinî ve siyasi yetkilerini ele geçirdikleri C) Egemenliklerini üç kıtaya yaydıkları D) İslam dünyasında saygınlıklarını artırdıkları Ex Saltanat anlayışına son verdikleri Diğer sayfaya geçiniz.

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster