Soru:

öz SE A 51. 54. Moğol İmparatorluğu'nun toplumsal hayat ve askerlik iş- lerini düzenleyen kanunlarına "Cengiz Han Yasası" denil-

öz
SE
A
51.
54.
Moğol İmparatorluğu'nun toplumsal hayat ve askerlik iş-
lerini düzenleyen kanunlarına "Cengiz Han Yasası" denil-
miştir. Cengiz Han Yasası, Türk ve Moğol törelerinin yazılı
hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir. Cengiz Han, kağan
seçildiği 1206 yılı kurultayında bu kurallara bazı ilaveler
yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. Otuz üç
defter hâlinde düzenlenen bu yasalar İslamiyet'i kabul
eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır.
Bu bilgilere göre Cengiz Han Yasası ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?
A) Kaynağını sözlü hukuk kurallarından alır.
B) Modern hukuk kuralları ile benzerlikler gösterir.
e) Asya'nın ilk yazılı kanunlarıdır.
D) Müslüman Araplar tarafından da kullanılmıştır.
E) Din adamlarının katkıları ile oluşturulmuştur.
8
i
6

öz SE A 51. 54. Moğol İmparatorluğu'nun toplumsal hayat ve askerlik iş- lerini düzenleyen kanunlarına "Cengiz Han Yasası" denil- miştir. Cengiz Han Yasası, Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir. Cengiz Han, kağan seçildiği 1206 yılı kurultayında bu kurallara bazı ilaveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. Otuz üç defter hâlinde düzenlenen bu yasalar İslamiyet'i kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır. Bu bilgilere göre Cengiz Han Yasası ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? A) Kaynağını sözlü hukuk kurallarından alır. B) Modern hukuk kuralları ile benzerlikler gösterir. e) Asya'nın ilk yazılı kanunlarıdır. D) Müslüman Araplar tarafından da kullanılmıştır. E) Din adamlarının katkıları ile oluşturulmuştur. 8 i 6

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster