Soru:

Moğollarda büyük şaman, 1206 kurultayında Temuçin'in Gök tanrı tarafından seçildiği kehanetinde bulunmuştur. "Temuçin ve çocukla

Moğollarda büyük şaman, 1206 kurultayında Temuçin'in Gök
tanrı tarafından seçildiği kehanetinde bulunmuştur. "Temuçin
ve çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım ve
kendisine Cengiz Han ismini verdim." şeklinde Gök Tanrı'nın
kendisine haber verdiğini söylemiştir. Böylece şamanlar ta-
rafından Cengiz Han'ın ve neslinin ilahi soya dayandırılması
sağlanmıştır.
Bu bilgiler Moğollarla ilgili aşağıdaki yargılarından
hangisini doğrulamaz?
A) Cengiz Han soyundan gelenlerin hükümdarlığının
meşrulaştırıldığı
?.
Bu dönemde Moğollar üzerinde şamanizmin önemli bir
etkisi olduğu
C) İktidar gücünün dayanağının tanrısal olduğu
D) Moğollarda tek tanrı inancının benimsendiği
E) Şamanların düşüncelerinin gerek toplum gerekse
idareciler tarafından kabul gördüğü

Moğollarda büyük şaman, 1206 kurultayında Temuçin'in Gök tanrı tarafından seçildiği kehanetinde bulunmuştur. "Temuçin ve çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım ve kendisine Cengiz Han ismini verdim." şeklinde Gök Tanrı'nın kendisine haber verdiğini söylemiştir. Böylece şamanlar ta- rafından Cengiz Han'ın ve neslinin ilahi soya dayandırılması sağlanmıştır. Bu bilgiler Moğollarla ilgili aşağıdaki yargılarından hangisini doğrulamaz? A) Cengiz Han soyundan gelenlerin hükümdarlığının meşrulaştırıldığı ?. Bu dönemde Moğollar üzerinde şamanizmin önemli bir etkisi olduğu C) İktidar gücünün dayanağının tanrısal olduğu D) Moğollarda tek tanrı inancının benimsendiği E) Şamanların düşüncelerinin gerek toplum gerekse idareciler tarafından kabul gördüğü

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster