Soru:

Moğollar üzerinde şamanizm'in önemli bir etkisi var- dir. Şamanların söyledikleri, gerek toplum üzerinde gerekse idareciler üzer

Moğollar üzerinde şamanizm'in önemli bir etkisi var-
dir. Şamanların söyledikleri, gerek toplum üzerinde
gerekse idareciler üzerinde büyük etki bırakırdı. Büyük
Şaman, 1206 Kurultayı'nda Temuçin'in Gök Tanrı ta-
rafından seçildiği şeklinde kehanette bulunmuştu. Bu
kehanetinde "Temuçin ile çocuklarına dünyanın bütün
topraklarını bağışladım ve kendisine Cengiz Han ismini
verdim." şeklinde Gök Tanrı'nın kendisine haber verdi-
ğini söylemişti.
Buna göre;
1. Cengiz Han ve nesli Şamanlar tarafından ilahi soya
dayandırılmıştır
.
II. Cengiz Han ve soyundan gelen hükümdarların kut-
salliklari meşrulaşmıştır.
1. Moğollarda gücün meşruiyet kaynağı Şamanlara
dayandırılmıştır.
yargılarından hangilerine ulasılabilir?
A) Yalnız !
D) I ve III
B) Yalnız II C) I ve II
E), II ve III
Editör Yayınevi

Moğollar üzerinde şamanizm'in önemli bir etkisi var- dir. Şamanların söyledikleri, gerek toplum üzerinde gerekse idareciler üzerinde büyük etki bırakırdı. Büyük Şaman, 1206 Kurultayı'nda Temuçin'in Gök Tanrı ta- rafından seçildiği şeklinde kehanette bulunmuştu. Bu kehanetinde "Temuçin ile çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım ve kendisine Cengiz Han ismini verdim." şeklinde Gök Tanrı'nın kendisine haber verdi- ğini söylemişti. Buna göre; 1. Cengiz Han ve nesli Şamanlar tarafından ilahi soya dayandırılmıştır . II. Cengiz Han ve soyundan gelen hükümdarların kut- salliklari meşrulaşmıştır. 1. Moğollarda gücün meşruiyet kaynağı Şamanlara dayandırılmıştır. yargılarından hangilerine ulasılabilir? A) Yalnız ! D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E), II ve III Editör Yayınevi

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster