Soru:

23. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde "Hakan neredeyse baş- kent orasıdır." anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışın İslamiyet ön

23. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde "Hakan neredeyse baş-
kent orasıdır." anlayışı benimsenmiştir.
Bu anlayışın İslamiyet öncesi Türk devletlerine ait
aşağıdaki niteliklerden hangisinin sonucu olduğu savu-
nulabilir?
A Hoşgörülü yönetim anlayışının
B) Kut sisteminin
C) Gök Tanrı inancının
D) Yarr göçebe yaşamın
5
E) Ordu-millet anlayışının

23. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde "Hakan neredeyse baş- kent orasıdır." anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışın İslamiyet öncesi Türk devletlerine ait aşağıdaki niteliklerden hangisinin sonucu olduğu savu- nulabilir? A Hoşgörülü yönetim anlayışının B) Kut sisteminin C) Gök Tanrı inancının D) Yarr göçebe yaşamın 5 E) Ordu-millet anlayışının

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster