Soru:

- Zw> E 2. İslamiyet'in kabulü Türklerin toplumsal hayatında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Karahanlıların; I. Doğu v

- Zw>
E
2.
İslamiyet'in kabulü Türklerin toplumsal hayatında önemli
değişiklikler meydana getirmiştir.
Karahanlıların;
I. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmesi,
T. konar - göçer yaşamdan yerleşik düzene geçilmesi,
ill. Alarzem, Buhara, Taşkent ve Semerkant gibi şehirle-
rin bilim sanat merkezi haline gelmesi
özelliklerinden hangilerinin bu yargıyı destekler nite-
likte olduğu söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2.

- Zw> E 2. İslamiyet'in kabulü Türklerin toplumsal hayatında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Karahanlıların; I. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmesi, T. konar - göçer yaşamdan yerleşik düzene geçilmesi, ill. Alarzem, Buhara, Taşkent ve Semerkant gibi şehirle- rin bilim sanat merkezi haline gelmesi özelliklerinden hangilerinin bu yargıyı destekler nite- likte olduğu söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2.

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster