Soru:

ve Uygarlığı - 11 gelen endaki stir? -zleş- aya Osmanlı Devleti'nde matbaanın açılması hak- kındaki görüşlerini "Vesilet-üt Taba

ve Uygarlığı - 11
gelen
endaki
stir?
-zleş-
aya
Osmanlı Devleti'nde matbaanın açılması hak-
kındaki görüşlerini "Vesilet-üt Tabaa" adlı risa-
lesinde kaleme alan ve Sait Çelebi ile birlikte
matbaanin açılışına öncülük eden kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi
B) Silahtar Ali Paşa
C) Damat İbrahim Paşa
İbrahim Müteferrika
SI
E) Kont de Bonneval
Osmanlı Devleti'nin ilk şeybaislamıdır.

ve Uygarlığı - 11 gelen endaki stir? -zleş- aya Osmanlı Devleti'nde matbaanın açılması hak- kındaki görüşlerini "Vesilet-üt Tabaa" adlı risa- lesinde kaleme alan ve Sait Çelebi ile birlikte matbaanin açılışına öncülük eden kişi aşağıda- kilerden hangisidir? A) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi B) Silahtar Ali Paşa C) Damat İbrahim Paşa İbrahim Müteferrika SI E) Kont de Bonneval Osmanlı Devleti'nin ilk şeybaislamıdır.

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster