Soru:

HTİNAROD 1 o 9. Aşağıdakilerden hangisi 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı'nın özelliklerinden biri değildir? A) Fermanın

HTİNAROD
1
o
9. Aşağıdakilerden hangisi 1856 yılında ilan edilen
Islahat Fermanı'nın özelliklerinden biri değildir?
A) Fermanın ilanında Avrupa baskısı vardır.
B) Azınlıklar, ekonomik alanda önemli haklar elde
etmişlerdir.
+
C Cizye vergisi kaldırılmıştır.
D) Azınlıklara siyasi temsil hakkı tanınmıştır.
E) Azınlıklar için bedelli askerlik getirilmiştir. +
hech
10. I. Cemaat Mahkemeleri
II Konsolosluk Mahkemeleri
(III. Nizamiye Mahkemeleri
14
Yukarıda verilenlerden hangileri, Tanzimat
Dönemi'nde açılan Osmanlı Devleti'nin ilk laik
mobi

HTİNAROD 1 o 9. Aşağıdakilerden hangisi 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı'nın özelliklerinden biri değildir? A) Fermanın ilanında Avrupa baskısı vardır. B) Azınlıklar, ekonomik alanda önemli haklar elde etmişlerdir. + C Cizye vergisi kaldırılmıştır. D) Azınlıklara siyasi temsil hakkı tanınmıştır. E) Azınlıklar için bedelli askerlik getirilmiştir. + hech 10. I. Cemaat Mahkemeleri II Konsolosluk Mahkemeleri (III. Nizamiye Mahkemeleri 14 Yukarıda verilenlerden hangileri, Tanzimat Dönemi'nde açılan Osmanlı Devleti'nin ilk laik mobi

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster