Soru:

8. WAYS MOETERS "XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği II. Viyana Kuşatması, Avrupa'yı telaşa ve heyecana dü- şüre

8.
WAYS
MOETERS
"XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği II.
Viyana Kuşatması, Avrupa'yı telaşa ve heyecana dü-
şüren son seferi oldu. Osmanlı Devleti'nin Viyana ön-
lerindeki başarısızlığı, Avrupa devletlerini harekete
geçirdi. Papa'nın da çabaları sonucu Avusturya, Lehis-
tan, Venedik, Malta ve daha sonra da Rusya'nın katil-
dığı "Kutsal Ittifak" kuruldu." Haceli birliği ile mi
Bu bilgi göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile
ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşı-
labilir?
STAR
Savasi 2 wayarade
SON
A) II. Viyana Seferi sonucunda Avrupa devletlerinin
siyasal üstünlüğünü kesin olarak kabul ettiğine
B) II. Viyana Seferi'yle Avrupa'daki gücünü yitirmeye
başladığına
E C Viyana'nın ikinci kez kuşatılmasıyla ilk kez bir
)
Haçlı birliği ile savaşıldığına
D) Batılı anlamda gerçekleştirdiği islahatlardan olum-
lu sonuçlar elde edemediğine
E) Egemenlik alanını genişletmeye devam ettiğine

8. WAYS MOETERS "XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği II. Viyana Kuşatması, Avrupa'yı telaşa ve heyecana dü- şüren son seferi oldu. Osmanlı Devleti'nin Viyana ön- lerindeki başarısızlığı, Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Papa'nın da çabaları sonucu Avusturya, Lehis- tan, Venedik, Malta ve daha sonra da Rusya'nın katil- dığı "Kutsal Ittifak" kuruldu." Haceli birliği ile mi Bu bilgi göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşı- labilir? STAR Savasi 2 wayarade SON A) II. Viyana Seferi sonucunda Avrupa devletlerinin siyasal üstünlüğünü kesin olarak kabul ettiğine B) II. Viyana Seferi'yle Avrupa'daki gücünü yitirmeye başladığına E C Viyana'nın ikinci kez kuşatılmasıyla ilk kez bir ) Haçlı birliği ile savaşıldığına D) Batılı anlamda gerçekleştirdiği islahatlardan olum- lu sonuçlar elde edemediğine E) Egemenlik alanını genişletmeye devam ettiğine

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster