Soru:

6- Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit zamanında İslamcılık fikir akımının devlet politikası olarak uygulanmaya çalışılmasını

6- Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit zamanında İslamcılık fikir akımının devlet politikası olarak uygulanmaya
çalışılmasının nedenlerinden birisi değildir?
a) Afganlı Cemalettin Bey'in İstanbul'a gelerek padişahı etkilemesi.
b) Osmanlıcılık politikasının azınlıkların bağımsızlık hareketlerini önlemesi.
C
C) Osmanlı Devleti'nin bir islam devleti olarak devam ettirilmesinin amaçlanması.
d) Bütün unsurları birleştirici makam olarak "Halifelik'in kullanılması.
Boş bırak

6- Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit zamanında İslamcılık fikir akımının devlet politikası olarak uygulanmaya çalışılmasının nedenlerinden birisi değildir? a) Afganlı Cemalettin Bey'in İstanbul'a gelerek padişahı etkilemesi. b) Osmanlıcılık politikasının azınlıkların bağımsızlık hareketlerini önlemesi. C C) Osmanlı Devleti'nin bir islam devleti olarak devam ettirilmesinin amaçlanması. d) Bütün unsurları birleştirici makam olarak "Halifelik'in kullanılması. Boş bırak

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster