Soru:

2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda hem iç hem de dış kaynaklı sorunları vardı. Gücünün doruğunda olduğu XVI. ve XVII. yüzyılla

2.
Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda hem iç hem de dış
kaynaklı sorunları vardı. Gücünün doruğunda olduğu
XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar, Macaristan'dan
Kırım'a, Tunus'tan İran Körfezi'ne kadar uzanan top-
rakları yöneten ve Doğu Akdeniz'de egemen olan bir
güçtü. 1699 Karlofça Antlaşması ile Avrupa'da toprak
kaybeden Osmanlı yine de çok geniş topraklarda ege.
menlik sahibiydi. XVIII. yüzyılın son çeyreğinde askerî,
teknolojik, ekonomik ve idari alanlarda Osmanlı Devleti,
Avrupa'daki büyük güçlerin çok gerisinde kaldı. Bu du-
rumdan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti,
Bu bilgilere göre parça aşağıdakilerden hangisi ile
sürdürülemez?
A) modern bir ordu kurmaya çalışmıştır.
B) Tanzimat ve Islahat fermanlarını hazırlamıştır.
C) Avrupa'nın önemli merkezlerine elçilikler açmıştır.
D) Meşrutiyeti ilan etmiştir.
E) Gaza cihad anlayışını sürdürmüştür.

2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda hem iç hem de dış kaynaklı sorunları vardı. Gücünün doruğunda olduğu XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar, Macaristan'dan Kırım'a, Tunus'tan İran Körfezi'ne kadar uzanan top- rakları yöneten ve Doğu Akdeniz'de egemen olan bir güçtü. 1699 Karlofça Antlaşması ile Avrupa'da toprak kaybeden Osmanlı yine de çok geniş topraklarda ege. menlik sahibiydi. XVIII. yüzyılın son çeyreğinde askerî, teknolojik, ekonomik ve idari alanlarda Osmanlı Devleti, Avrupa'daki büyük güçlerin çok gerisinde kaldı. Bu du- rumdan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti, Bu bilgilere göre parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülemez? A) modern bir ordu kurmaya çalışmıştır. B) Tanzimat ve Islahat fermanlarını hazırlamıştır. C) Avrupa'nın önemli merkezlerine elçilikler açmıştır. D) Meşrutiyeti ilan etmiştir. E) Gaza cihad anlayışını sürdürmüştür.

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster