Soru:

12. Kanun-i Esasi'de bulunan, I padişaha meclisi kapatma yetkisinin verilmesi, II. hükümetin padişaha karşı sorumlu olması, III.

12. Kanun-i Esasi'de bulunan,
I padişaha meclisi kapatma yetkisinin verilmesi,
II. hükümetin padişaha karşı sorumlu olması,
III. yasama görevinin meclisi mebusana verilmesi
özelliklerinden hangilerinin meclisin etkinliğini azalttığı
savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

12. Kanun-i Esasi'de bulunan, I padişaha meclisi kapatma yetkisinin verilmesi, II. hükümetin padişaha karşı sorumlu olması, III. yasama görevinin meclisi mebusana verilmesi özelliklerinden hangilerinin meclisin etkinliğini azalttığı savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster