Soru:

1 36. I. Ahmet, Fatih Kanunnamesi'ndeki kardeş katli uygula- masını değiştirerek “Ekber ve Erşed" sistemini getirmiş ve sancağa

1
36. I. Ahmet, Fatih Kanunnamesi'ndeki kardeş katli uygula-
masını değiştirerek “Ekber ve Erşed" sistemini getirmiş ve
sancağa çıkma usulünü kaldırarak “Kafes Usulü” uygula-
masını başlatmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazır-
ladığı söylenebilir?
A) Demokratik anlayışın güçlenmesine
B) Deneyimsiz padişahların başa geçmesine
C) Batılı anlamda islahatların başlatılmasına
D) "Ocak, devlet içindir" anlayışının güç kazanmasına
E) Egemenlik anlayışının değişmesine
JIJITVU

1 36. I. Ahmet, Fatih Kanunnamesi'ndeki kardeş katli uygula- masını değiştirerek “Ekber ve Erşed" sistemini getirmiş ve sancağa çıkma usulünü kaldırarak “Kafes Usulü” uygula- masını başlatmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazır- ladığı söylenebilir? A) Demokratik anlayışın güçlenmesine B) Deneyimsiz padişahların başa geçmesine C) Batılı anlamda islahatların başlatılmasına D) "Ocak, devlet içindir" anlayışının güç kazanmasına E) Egemenlik anlayışının değişmesine JIJITVU

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster