Soru:

TEST ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 7. Hazarlarda hâkimler kurulunda Müslüman, Hıristi- yan, Musevi ve Şaman yargıçlar bulunmuştur Bu dur

TEST
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ
7. Hazarlarda hâkimler kurulunda Müslüman, Hıristi-
yan, Musevi ve Şaman yargıçlar bulunmuştur
Bu durum Hazarlarda aşağıdakilerden hangisi-
nin olduğuna kanıttır?
(G
A) Hoşgörünün
Hukukun geliştiğinin
C) Siyasi birliğin sağlandığının
D) Davaların kısa sürede çözüldüğünün
E) Devletin kısa sürede yıkıldığının

TEST ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 7. Hazarlarda hâkimler kurulunda Müslüman, Hıristi- yan, Musevi ve Şaman yargıçlar bulunmuştur Bu durum Hazarlarda aşağıdakilerden hangisi- nin olduğuna kanıttır? (G A) Hoşgörünün Hukukun geliştiğinin C) Siyasi birliğin sağlandığının D) Davaların kısa sürede çözüldüğünün E) Devletin kısa sürede yıkıldığının

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster