Soru:

ÇAP / TYT 5. İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te Gençlik ve Spor Bay- ramı'ndaki konuşmasında: "Harp zamanlarının ihtiyatli tedbirlere

ÇAP / TYT
5. İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te Gençlik ve Spor Bay-
ramı'ndaki konuşmasında: "Harp zamanlarının ihtiyatli
tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memle-
ketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri
daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. En büyük de-
mokrasi kurumumuz olan TBMM, ilk günden itibaren
idareyi ele almış ve memleketi demokrasi yolunda
sürekli olarak ilerletmiştir." sözleriyle demokrasi ilkele-
rinin daha geniş bir şekilde uygulanacağını belirtmiştir.
İsmet İnönü'nün bu sözünden sonra 1946-1950
arasında aşağıdaki partilerden hangisi kurulma-
mıştır?
6. "Hiç
ğımda
muz i
bindia
solisy
niz h
dan
du. B
yaşa
lüzur
Neys
bahs
doğa
nokt
A) Milli Kalkınma Partisi
B) Demokrat Parti
Milli Selamet Partisi
D) Serbest Demokrat Parti
Islam Koruma Partisi
Parc
nok
tala
rilm
A)

ÇAP / TYT 5. İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te Gençlik ve Spor Bay- ramı'ndaki konuşmasında: "Harp zamanlarının ihtiyatli tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memle- ketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. En büyük de- mokrasi kurumumuz olan TBMM, ilk günden itibaren idareyi ele almış ve memleketi demokrasi yolunda sürekli olarak ilerletmiştir." sözleriyle demokrasi ilkele- rinin daha geniş bir şekilde uygulanacağını belirtmiştir. İsmet İnönü'nün bu sözünden sonra 1946-1950 arasında aşağıdaki partilerden hangisi kurulma- mıştır? 6. "Hiç ğımda muz i bindia solisy niz h dan du. B yaşa lüzur Neys bahs doğa nokt A) Milli Kalkınma Partisi B) Demokrat Parti Milli Selamet Partisi D) Serbest Demokrat Parti Islam Koruma Partisi Parc nok tala rilm A)

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster