Soru:

5. Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde aynı siyasi or- tamda bulunduğu Anadolu'daki Türk beyliklerine karşı; Osman Bey Dönemi'nde

5.
Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde aynı siyasi or-
tamda bulunduğu Anadolu'daki Türk beyliklerine
karşı;
Osman Bey Dönemi'nde mücadeleden kaçın-
ma,
I. Murat Dönemi'nde vassallik statüsünde hima-
ye etme,
Yıldırım Bayezid Dönemi'nde de doğrudan mer-
keze bağlama
politikalarını izlemiştir.
Osmanlı Devleti'nin zaman içerisinde yaşadığı
politika değişikliklerinin aşağıdaki amaçlardan
hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söy-
lenebilir?
A) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama
B) Anadolu'yu Türk yurduna dönüştürme
C) Haçlıların Anadolu'ya saldırısını önleme
D) Anadolu'ya yapılan Türk göçlerini durdurma
E) Anadolu'da sosyo-ekonomik hayatı canlandır-
ma
is modi
amb noor

5. Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde aynı siyasi or- tamda bulunduğu Anadolu'daki Türk beyliklerine karşı; Osman Bey Dönemi'nde mücadeleden kaçın- ma, I. Murat Dönemi'nde vassallik statüsünde hima- ye etme, Yıldırım Bayezid Dönemi'nde de doğrudan mer- keze bağlama politikalarını izlemiştir. Osmanlı Devleti'nin zaman içerisinde yaşadığı politika değişikliklerinin aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söy- lenebilir? A) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama B) Anadolu'yu Türk yurduna dönüştürme C) Haçlıların Anadolu'ya saldırısını önleme D) Anadolu'ya yapılan Türk göçlerini durdurma E) Anadolu'da sosyo-ekonomik hayatı canlandır- ma is modi amb noor

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster