Soru:

1. Ilmiye sinifinin en üst kademesinde bulunması 11. Divanda alinan kararların Islam dinine uygunlu ğu konusunda fetva vermesi I

1. Ilmiye sinifinin en üst kademesinde bulunması
11. Divanda alinan kararların Islam dinine uygunlu
ğu konusunda fetva vermesi
III. Kadı ve müderrisleri ataması
Yukarıdakilerden hangileri şeyhülislamın özel-
likleri arasında yer alır?
A) Yalnız! B) Yalniz 11 C) i veli
D) Il ve III E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nde ill. Murat Dönemi'nde Top

1. Ilmiye sinifinin en üst kademesinde bulunması 11. Divanda alinan kararların Islam dinine uygunlu ğu konusunda fetva vermesi III. Kadı ve müderrisleri ataması Yukarıdakilerden hangileri şeyhülislamın özel- likleri arasında yer alır? A) Yalnız! B) Yalniz 11 C) i veli D) Il ve III E) I, II ve III Osmanlı Devleti'nde ill. Murat Dönemi'nde Top

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster