Soru:

1. Anadolu'nun durumunun yurt arayışın- da olan Oğuz Türkleri için elverişli bir durumda olduğunu ileri süren bir tarihçi görüşü

1.
Anadolu'nun durumunun yurt arayışın-
da olan Oğuz Türkleri için elverişli bir
durumda olduğunu ileri süren bir tarihçi
görüşüne;
1. Anadolu'nun, Bizans-Sasani savaşları
yüzünden harap halde olduğu,
II. Rumlardan başka, Anadolu'da Ermeni
ve Süryanilerin yaşadığı,
III. Bizans'ın otoritesini yitirdiği
durumlarından hangilerini kanıt olarak
gösterebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

1. Anadolu'nun durumunun yurt arayışın- da olan Oğuz Türkleri için elverişli bir durumda olduğunu ileri süren bir tarihçi görüşüne; 1. Anadolu'nun, Bizans-Sasani savaşları yüzünden harap halde olduğu, II. Rumlardan başka, Anadolu'da Ermeni ve Süryanilerin yaşadığı, III. Bizans'ın otoritesini yitirdiği durumlarından hangilerini kanıt olarak gösterebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster