Soru:

+ 1 1 1 1 3 2 1 3 ir 4 1 4 1 2 2 m 7 11. Emevilerin yönetimine karşı Türk kökenli Ebu Müs- lim'in başlattığı isyan, Hz. Muhammed

+
1
1
1
1
3
2
1
3
ir
4
1
4
1
2
2
m
7
11. Emevilerin yönetimine karşı Türk kökenli Ebu Müs-
lim'in başlattığı isyan, Hz. Muhammed'in amcası
Abbas'ın soyundan gelenler tarafından da destek-
lenmiştir.
Emevi Devleti'nin yıkılmasıyla sonuçlanan bu
isyanların çıkmasında Emevilerin izlediği;
I. Arap olmayan Müslümanlara mevali gözüyle
bakmalari,
II. Araplar arasında kendi soyunun üstün görme-
leri
III. Müslüman olmayanlara ülke yönetiminde görev
vermemeleri
politikalarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?
1
1
?
5
2
3
2
4
a
a
2
1
5
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
1
1
D) I ve II
E) I, II ve III
1
1
3

+ 1 1 1 1 3 2 1 3 ir 4 1 4 1 2 2 m 7 11. Emevilerin yönetimine karşı Türk kökenli Ebu Müs- lim'in başlattığı isyan, Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelenler tarafından da destek- lenmiştir. Emevi Devleti'nin yıkılmasıyla sonuçlanan bu isyanların çıkmasında Emevilerin izlediği; I. Arap olmayan Müslümanlara mevali gözüyle bakmalari, II. Araplar arasında kendi soyunun üstün görme- leri III. Müslüman olmayanlara ülke yönetiminde görev vermemeleri politikalarından hangilerinin etkili olduğu savu- nulabilir? 1 1 ? 5 2 3 2 4 a a 2 1 5 A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III 1 1 D) I ve II E) I, II ve III 1 1 3

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster