Soru:

X Katolik Kilisesi'nin toplum üzerindeki vesayeti- nin kırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etki- sinden söz edilemez? A) Söm

X
Katolik Kilisesi'nin toplum üzerindeki vesayeti-
nin kırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etki-
sinden söz edilemez?
A) Sömürgelerde uygulanan asimilasyonun
B) Protestanlaşma ve sekülerleşmenin
C) Mekantilist ekonomik anlayışın
D) Askeri ve teknolojik gelişmelerin y
E) Hümanizm ve rasyonalizmin

X Katolik Kilisesi'nin toplum üzerindeki vesayeti- nin kırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etki- sinden söz edilemez? A) Sömürgelerde uygulanan asimilasyonun B) Protestanlaşma ve sekülerleşmenin C) Mekantilist ekonomik anlayışın D) Askeri ve teknolojik gelişmelerin y E) Hümanizm ve rasyonalizmin

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster