Soru:

smanlı Devine alanda yaşana si ve bozu için neleri devletin il miştir. Ra alan Koç minden ve kurum bir şekild durabilmek ang 8.

smanlı Devine
alanda yaşana
si ve bozu
için neleri
devletin il
miştir. Ra
alan Koç
minden
ve kurum
bir şekild
durabilmek ang
8.
ve levent gi
orduya kazand
Bu duru
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı
Devleti'nde bilimsel çalışmalarda;
I. Katip Çelebi,
II. Yanyalı Esat Efendi,
III. Naima Efendi
1. sor
ma
orduların olus
II. bas
lan
piyade says
III. Ba
düşünürlerinden hangilerinin yenilik
arayışı içinde oldukları söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E I, II ve III
erini gerçek
yorumla
lir?
A Yalr
C) Walr
3) Yalnız |
) I vell

smanlı Devine alanda yaşana si ve bozu için neleri devletin il miştir. Ra alan Koç minden ve kurum bir şekild durabilmek ang 8. ve levent gi orduya kazand Bu duru XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde bilimsel çalışmalarda; I. Katip Çelebi, II. Yanyalı Esat Efendi, III. Naima Efendi 1. sor ma orduların olus II. bas lan piyade says III. Ba düşünürlerinden hangilerinin yenilik arayışı içinde oldukları söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E I, II ve III erini gerçek yorumla lir? A Yalr C) Walr 3) Yalnız | ) I vell

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster