Soru:

A 8. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'n- de Türk millivetciliğinin gelişmesinde etkili oldu- ğu savunulamaz? A) Frans

A
8. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'n-
de Türk millivetciliğinin gelişmesinde etkili oldu-
ğu savunulamaz?
A) Fransız İhtilali'nin Türk aydınlarını etkilemesi
B) Yapılan islahata rağmen Müslüman olmayanla-
rin ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri
D) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının
halife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların
uymaması
E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

A 8. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'n- de Türk millivetciliğinin gelişmesinde etkili oldu- ğu savunulamaz? A) Fransız İhtilali'nin Türk aydınlarını etkilemesi B) Yapılan islahata rağmen Müslüman olmayanla- rin ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri D) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların uymaması E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster