Soru:

4. Fransız İhtilali'nin etkisiyle ortaya çıkan fikir akımları Avrupa'ya yayılmış, bu akımların bazılars imparatorlukla- rin siya

4. Fransız İhtilali'nin etkisiyle ortaya çıkan fikir akımları
Avrupa'ya yayılmış, bu akımların bazılars imparatorlukla-
rin siyasi yapılarını olumsuz etkilemiştir. Bu duruma karşı
Avrupalı devletlerle Fransa arasında Napolyon Savaşları
yaşanmuş, Avrupa'nın siyasi dengesi bozulmuştur.
Buna göre, Fransız ihtilall ile yayılan ve imparatorluk-
lar için tehdit olan fikir akımı aşagıdakilerden hangi-
sidir?
B) Sekülerizm
A) Liberalizm
D) Mutlakiyet
C) Milliyetçilik
E) Teokrasi

4. Fransız İhtilali'nin etkisiyle ortaya çıkan fikir akımları Avrupa'ya yayılmış, bu akımların bazılars imparatorlukla- rin siyasi yapılarını olumsuz etkilemiştir. Bu duruma karşı Avrupalı devletlerle Fransa arasında Napolyon Savaşları yaşanmuş, Avrupa'nın siyasi dengesi bozulmuştur. Buna göre, Fransız ihtilall ile yayılan ve imparatorluk- lar için tehdit olan fikir akımı aşagıdakilerden hangi- sidir? B) Sekülerizm A) Liberalizm D) Mutlakiyet C) Milliyetçilik E) Teokrasi