Soru:

3. Venedik'in, Karadağ halkını Osmanlı Devleti'ne karşı is. yana sevk etmesi ve Karlofça Antlaşması ile aldığı Mo- ra'dan Osmanl

3.
Venedik'in, Karadağ halkını Osmanlı Devleti'ne karşı is.
yana sevk etmesi ve Karlofça Antlaşması ile aldığı Mo-
ra'dan Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine,
Osmanlı Devleti 1715'te Mora'yı geri almak için sefere
çıkmış ve bu seferin gerekçelerini Avusturya'ya bildir-
miş; ancak Avusturya, Karlofca Antlaşması'nın bozuldu-
ğu gerekçesiyle Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti, Avusturya'nın gücünden çekin-
mektedir.
B) Venedik, Osmanlı Devleti'nin ekonomisini güçsüz-
leştirmeye çalışmıştır.
C) Osmanlı Devleti, Haçlı İttifakı'nın kurulmasından çe-
kinmemiştir
.
D) Osmanlı Devleti, Ege Denizi'ni tekrar bir iç denizi
haline getirmek istemiştir.
E) Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen
toprakları geri almayı hedeflemiştir.
YKS / TARIH

3. Venedik'in, Karadağ halkını Osmanlı Devleti'ne karşı is. yana sevk etmesi ve Karlofça Antlaşması ile aldığı Mo- ra'dan Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine, Osmanlı Devleti 1715'te Mora'yı geri almak için sefere çıkmış ve bu seferin gerekçelerini Avusturya'ya bildir- miş; ancak Avusturya, Karlofca Antlaşması'nın bozuldu- ğu gerekçesiyle Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi- ne ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti, Avusturya'nın gücünden çekin- mektedir. B) Venedik, Osmanlı Devleti'nin ekonomisini güçsüz- leştirmeye çalışmıştır. C) Osmanlı Devleti, Haçlı İttifakı'nın kurulmasından çe- kinmemiştir . D) Osmanlı Devleti, Ege Denizi'ni tekrar bir iç denizi haline getirmek istemiştir. E) Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almayı hedeflemiştir. YKS / TARIH

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster