Soru:

2015-YGS/Sosyal Bilimler 6. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda Divanıhümayunun kalemlerinin başında olan reisülküttabın önemini

2015-YGS/Sosyal Bilimler
6.
Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda
Divanıhümayunun kalemlerinin başında olan
reisülküttabın öneminin artmasında,
1. iç ve dış yazışma kurallarını iyi bilmesi,
II. devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem
kazanması,
III. ayanların güçlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
of her
E) Il ve III
amanlı Dedeti'nde Katoliklerin

2015-YGS/Sosyal Bilimler 6. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda Divanıhümayunun kalemlerinin başında olan reisülküttabın öneminin artmasında, 1. iç ve dış yazışma kurallarını iyi bilmesi, II. devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması, III. ayanların güçlenmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II of her E) Il ve III amanlı Dedeti'nde Katoliklerin

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster