Soru:

lan kısmına işaretleyiniz. - 2. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon verme nedeni mali ve siyasi amaçlıdır. Mali amaçla hazineye ge-

lan kısmına işaretleyiniz.
-
2. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon verme nedeni
mali ve siyasi amaçlıdır. Mali amaçla hazineye ge-
lir sağlamak istenmiştir. Siyasi amaç ise şu şekilde
özetlenebilir:
- Kendi emniyetini ve çıkarlarını korumak ama-
cıyla Avrupalı devletlere imtiyaz vererek mütte-
fik edinmektir.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin Avrupalı dev-
letlerle ittifak oluşturmak istemesiyle aşağıda-
kilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
A) Boğazların dünya ticaretindeki etkinliğini ar-
tırmak
B) Önemi azalan ticaret yollarına işlerlik kazan-
dırmak
C) Oluşabilecek Haçlı Birliği'ni engellemek
D) Hâkimiyeti altındaki bölgelerde kültürel çeşitlili-
ği arttırmak
E) İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek
3.
Sanayi İnkılabı'ndan sonra dünya devletleri hızla
I bam mo

lan kısmına işaretleyiniz. - 2. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon verme nedeni mali ve siyasi amaçlıdır. Mali amaçla hazineye ge- lir sağlamak istenmiştir. Siyasi amaç ise şu şekilde özetlenebilir: - Kendi emniyetini ve çıkarlarını korumak ama- cıyla Avrupalı devletlere imtiyaz vererek mütte- fik edinmektir. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin Avrupalı dev- letlerle ittifak oluşturmak istemesiyle aşağıda- kilerden hangisini hedeflediği söylenebilir? A) Boğazların dünya ticaretindeki etkinliğini ar- tırmak B) Önemi azalan ticaret yollarına işlerlik kazan- dırmak C) Oluşabilecek Haçlı Birliği'ni engellemek D) Hâkimiyeti altındaki bölgelerde kültürel çeşitlili- ği arttırmak E) İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek 3. Sanayi İnkılabı'ndan sonra dünya devletleri hızla I bam mo

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster