Soru:

Kazanlm Soruları 8 A Yalnız II B. Yalnız III Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde, her alanda oldu- ğu gibi, eğitim alanında

Kazanlm Soruları 8
A
Yalnız II
B.
Yalnız III
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde, her alanda oldu-
ğu gibi, eğitim alanında da bozulmalar görülmüştür. Bu dönem-
de, yeni doğmuş çocuklara müderrislik unvaninin verilmesiyle
"Beşik Uleması" deyiminin ortaya çıkması; eğitim sisteminde,
dolayısıyla hukuk, yönetim ve toplumsal alanlarda bozulmalara
neden olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak,
1. Eğitim işlerinde yandaşları kayırma ön plana çıkmıştır.
II. Ilmiye sınıfındaki bozulmalar diğer alanları da etkilemiştir.
III. Laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C
I ve II
D
I ve III
E
Il ve III

Kazanlm Soruları 8 A Yalnız II B. Yalnız III Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde, her alanda oldu- ğu gibi, eğitim alanında da bozulmalar görülmüştür. Bu dönem- de, yeni doğmuş çocuklara müderrislik unvaninin verilmesiyle "Beşik Uleması" deyiminin ortaya çıkması; eğitim sisteminde, dolayısıyla hukuk, yönetim ve toplumsal alanlarda bozulmalara neden olmuştur. Bu bilgiye dayanarak, 1. Eğitim işlerinde yandaşları kayırma ön plana çıkmıştır. II. Ilmiye sınıfındaki bozulmalar diğer alanları da etkilemiştir. III. Laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C I ve II D I ve III E Il ve III

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster