Soru:

ahat- uğu i 17. Osmanlı Devleti, batıda kaybettiği toprakları geri alamayaca- ğini 1718 Pasarofça Antlaşması'yla anlamış ve bu t

ahat-
uğu
i
17. Osmanlı Devleti, batıda kaybettiği toprakları geri alamayaca-
ğini 1718 Pasarofça Antlaşması'yla anlamış ve bu tarihten
itibaren Avrupa'daki gelişmeleri takip etme çabasına yönel-
miştir.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin,
1. Avrupa'dan askeri uzmanlar getirme,
II. Avrupa'ya elçiler yollama,
III. kapitülasyon verilen devlet sayısını artırma
faaliyetlerinden hangilerinin Avrupa'daki gelişmeleri ta-
kip etmekle ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
1, II ve III
an-
el

ahat- uğu i 17. Osmanlı Devleti, batıda kaybettiği toprakları geri alamayaca- ğini 1718 Pasarofça Antlaşması'yla anlamış ve bu tarihten itibaren Avrupa'daki gelişmeleri takip etme çabasına yönel- miştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin, 1. Avrupa'dan askeri uzmanlar getirme, II. Avrupa'ya elçiler yollama, III. kapitülasyon verilen devlet sayısını artırma faaliyetlerinden hangilerinin Avrupa'daki gelişmeleri ta- kip etmekle ilgili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 1, II ve III an- el

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster