Soru:

A A A 31. Osmanlı alim irfan geleneğindeki yenilik arayışının ilk hamlesini yapan Katip Çelebi, ülkesini Batı'daki gelişmelerden

A
A
A
31. Osmanlı alim irfan geleneğindeki yenilik arayışının
ilk hamlesini yapan Katip Çelebi, ülkesini Batı'daki
gelişmelerden haberdar etmeye çalışarak dönemi
nin aydin kesimini eleştirmistir. Düzenli bir medrese
eğitimi almamasına rağmen hem akll hem de nak-
Milimler üzerinde çalısan Katip Çelebi'nin "Keşfu'z-
žünun" adlı eseri kapsamlı bir bibliyografya ve ilim-
ler ansiklopedisi olma özelliği taşımaktadır.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?
A) Osmanlı'nın Avrupa'daki gelişmelerin gerisin-
de kaldiği
BY Osmanlı medreselerinde akli bilimlerin adulikh
olarak okutulduğu
Katip Çelebi'nin gelişime ve bilgiye açık bir
si olduğu
D) Katip Çelebi'nin Osmanlı'da bilim alanında on-
cü rol oynadigi
E) Keşfü'z-Zünun'un çok yönla bir eser olduğu

A A A 31. Osmanlı alim irfan geleneğindeki yenilik arayışının ilk hamlesini yapan Katip Çelebi, ülkesini Batı'daki gelişmelerden haberdar etmeye çalışarak dönemi nin aydin kesimini eleştirmistir. Düzenli bir medrese eğitimi almamasına rağmen hem akll hem de nak- Milimler üzerinde çalısan Katip Çelebi'nin "Keşfu'z- žünun" adlı eseri kapsamlı bir bibliyografya ve ilim- ler ansiklopedisi olma özelliği taşımaktadır. Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Osmanlı'nın Avrupa'daki gelişmelerin gerisin- de kaldiği BY Osmanlı medreselerinde akli bilimlerin adulikh olarak okutulduğu Katip Çelebi'nin gelişime ve bilgiye açık bir si olduğu D) Katip Çelebi'nin Osmanlı'da bilim alanında on- cü rol oynadigi E) Keşfü'z-Zünun'un çok yönla bir eser olduğu

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster