Soru:

52. Tarih öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerine, Osmanlı mali- yesinin XVII. yüzyılda açık vermeye başlamasının sebep- lerini sormu

52.
Tarih öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerine, Osmanlı mali-
yesinin XVII. yüzyılda açık vermeye başlamasının sebep-
lerini sormuş, öğrenciler ise şu cevapları vermiştir.
Ayşe: Yeniçerilerin sayısının 30.000'den 50.000'e çıkarıl-
masi
Hilal: Timar sisteminin bozulmaya başlaması
Eren: Padişah değişikliğinin sık yaşanması ile cülus bah-
şişlerinin artması
Selim: Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesi ile Osmanlı ül-
kesinde işsizliğin artması
Zeynep: Girit Kuşatması'nın 24 yıl, II. Viyana Kuşatması
sonrası yaşanan savaşların 16 yıl sürmesi
Buna göre öğrencilerden hangisinin cevabının doğru
olduğu söylenemez?
A) Ayşe
B) Hilal
C) Eren
Selim
E) Zeynep

52. Tarih öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerine, Osmanlı mali- yesinin XVII. yüzyılda açık vermeye başlamasının sebep- lerini sormuş, öğrenciler ise şu cevapları vermiştir. Ayşe: Yeniçerilerin sayısının 30.000'den 50.000'e çıkarıl- masi Hilal: Timar sisteminin bozulmaya başlaması Eren: Padişah değişikliğinin sık yaşanması ile cülus bah- şişlerinin artması Selim: Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesi ile Osmanlı ül- kesinde işsizliğin artması Zeynep: Girit Kuşatması'nın 24 yıl, II. Viyana Kuşatması sonrası yaşanan savaşların 16 yıl sürmesi Buna göre öğrencilerden hangisinin cevabının doğru olduğu söylenemez? A) Ayşe B) Hilal C) Eren Selim E) Zeynep

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster