Soru:

3. 1. Mahmut dön lardan yararla de ise yabar kıyafetlerin dusunun batı tarzında ör- apan Fransız asıllı askeri isidir? 12. XVill

3.
1. Mahmut dön
lardan yararla
de ise yabar
kıyafetlerin
dusunun batı tarzında ör-
apan Fransız asıllı askeri
isidir?
12. XVill. yüzyılda Osmanlı Devleti, topraklarında yaşayan
Katolikler için Fransa'ya, Ortodokslar içinse Rusya'ya siya
si ayrıcalık tanımıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'ne etkilerinden biri ola.
rak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Batıdaki savaşlara ara verilmesi
Bu uygu
gisine y
A) Isla
B) A
B) Hristiyan ittifakının parçalanması
C)
6) Azınlık sorunlarının son bulması
D
Di Bağımsız bir iç siyasetin izlenememesi
E) Ulusçu ayaklanmaların önemini kaybetmesi

3. 1. Mahmut dön lardan yararla de ise yabar kıyafetlerin dusunun batı tarzında ör- apan Fransız asıllı askeri isidir? 12. XVill. yüzyılda Osmanlı Devleti, topraklarında yaşayan Katolikler için Fransa'ya, Ortodokslar içinse Rusya'ya siya si ayrıcalık tanımıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'ne etkilerinden biri ola. rak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Batıdaki savaşlara ara verilmesi Bu uygu gisine y A) Isla B) A B) Hristiyan ittifakının parçalanması C) 6) Azınlık sorunlarının son bulması D Di Bağımsız bir iç siyasetin izlenememesi E) Ulusçu ayaklanmaların önemini kaybetmesi

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster