Soru:

Yayinin IV y 10. Tarih öğretmeni Selim Bey öğrencilerine Osmanlı Devleti'n- deki “millet sistemi" ile ilgili şu bilgileri vermiş

Yayinin
IV
y
10. Tarih öğretmeni Selim Bey öğrencilerine Osmanlı Devleti'n-
deki “millet sistemi" ile ilgili şu bilgileri vermiştir: “Osmanlı
A
ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimi-
ne millet sistemi denir. Bu uygulama sayesinde..."
Selim Öğretmen sözlerini nasıl sürdürmüş olamaz?
12.
A) Farklı etnik ve dinî gruplar barış ve huzur içinde yaşaya-
bilmişlerdir.
B) Osmanlı toplumu kaynaşmış, toplumsal ve kültürel bir-
liktelik sağlanmıştır.
Toplumu oluşturan gruplar millî benliklerini koruyabil-
mişlerdir
.
D) Çeşitli dinlere, mezheplere ve irklara mensup insanlar,
asırlarca İslam Kültür ve medeniyeti içerisinde varlıkları-
ni koruyabilmiştir.
E) Asırlarca din ve mezhep kavgalarının devam ettiği Orta
Doğu'da, Kafkaslarda ve Balkanlarda huzur ve asayiş
sağlanabilmiştir.

Yayinin IV y 10. Tarih öğretmeni Selim Bey öğrencilerine Osmanlı Devleti'n- deki “millet sistemi" ile ilgili şu bilgileri vermiştir: “Osmanlı A ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimi- ne millet sistemi denir. Bu uygulama sayesinde..." Selim Öğretmen sözlerini nasıl sürdürmüş olamaz? 12. A) Farklı etnik ve dinî gruplar barış ve huzur içinde yaşaya- bilmişlerdir. B) Osmanlı toplumu kaynaşmış, toplumsal ve kültürel bir- liktelik sağlanmıştır. Toplumu oluşturan gruplar millî benliklerini koruyabil- mişlerdir . D) Çeşitli dinlere, mezheplere ve irklara mensup insanlar, asırlarca İslam Kültür ve medeniyeti içerisinde varlıkları- ni koruyabilmiştir. E) Asırlarca din ve mezhep kavgalarının devam ettiği Orta Doğu'da, Kafkaslarda ve Balkanlarda huzur ve asayiş sağlanabilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster