Soru:

Malikâne sistemi uygulandığı andan itibaren tipkı il- tizam sisteminde olduğu gibi yaygınlık kazanmıştır. Mukataa toprakları hız

Malikâne sistemi uygulandığı andan itibaren tipkı il-
tizam sisteminde olduğu gibi yaygınlık kazanmıştır.
Mukataa toprakları hızla malikâne mukataasına çev-
rilmiş. Sistem sayesinde başlarda Osmanlı hazinesine
önemli miktarda nakit para akışı sağlanmıştır. Diğer
yandan uzun dönemde ise bu sistem beraberinde yeni
sorunları getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan malikâne siste-
mi ile ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
A) Malikane sahiplerinin vergi kaçırması
B) Malikanelerine gitmeyip İstanbul'da kalmaları
LO) Halkın devlete bağlılığının sarsılması
D) Ayan adı verilen bir grubun oluşması
E) Azınlıkların devlete olan bağlılığının azalması

Malikâne sistemi uygulandığı andan itibaren tipkı il- tizam sisteminde olduğu gibi yaygınlık kazanmıştır. Mukataa toprakları hızla malikâne mukataasına çev- rilmiş. Sistem sayesinde başlarda Osmanlı hazinesine önemli miktarda nakit para akışı sağlanmıştır. Diğer yandan uzun dönemde ise bu sistem beraberinde yeni sorunları getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan malikâne siste- mi ile ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? A) Malikane sahiplerinin vergi kaçırması B) Malikanelerine gitmeyip İstanbul'da kalmaları LO) Halkın devlete bağlılığının sarsılması D) Ayan adı verilen bir grubun oluşması E) Azınlıkların devlete olan bağlılığının azalması

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster